© Destinaţii culturale / Andreas Saurer: Memorialul Sighet - tur personal (traducere de Radu Ţuculescu)

ANDREAS SAURER

Piele de gîscă la Sighet
- traducere de Radu Ţuculescu -

frifrifoa
zac în camera din Sighet
a hotelului Tisa
care acum se numeşte din nou Coroana
nu pot pipăi nimic concret
în octombrie 2005
şi nici simţi precum alţii
dar mă pot gîndi la asta intens
fără frică fără foame fără
mă pot gîndi la frigul
de la cîţiva paşi mai încolo
cîţi ani mai în urmă
la frigul din spatele gratiilor din Sighet
la celulele fără căldură fără nimic
fără pur şi simplu să mă gîndesc la frig
frifrifoa
care s-a strecurat întîi în ziduri
apoi a început să roadă din oasele deţinuţilor
să le aburească respiraţiile
frifrifoa
fotografii mişcate şi poezii
depun o zi mărturie în alb negru
în tonalităţi emoţionante
versuri abrupte
depun mărturie despre neatins şi nerostit
despre tortură al cărei scop era ruinarea celor singulari
frig frică foame
a elitei, nu altceva
abisul oamenilor peste zeci de ani
să fie şterşi din memoria colectivă
dar ar fi fost de ajuns numai frigul
pentru a înfrînge aproape orice voinţă
îngheţat torturat înfometat sugrumat de frică
ce se mai ştie despre suferinţele
celor singulari Maniu Brătianu
tocmai multe îmi treceau prin cap
pe cînd tremuram în camera din hotelul
Tisa care abia acum se numeşte iarăşi Coroana
fără teamă fără foame
la doar patruzeci de paşi şi patruzeci de ani depărtare
ce ne despart de simbolul terorii al umilinţei
al celor singulari
Blandiana Rusan tocmai singulari mulţi
simbol al conştiinţei al demnităţii şi al speranţei
pentru România pentru lume
aşa mă gîndeam îngheţînd în camera de hotel
la inimile crăpate ale singularilor
îngheţaţi mulţi îngropaţi
cine ştie unde într-un pămînt al îngheţaţilor
care nu mai vrea să ni-i cedeze0 comentarii

Publicitate

Sus